محصول
Product
P420m HHHL
ظرفیت: 700 GB سرعت خواندن پیوسته: 3000 MB/s سرعت نوشتن پیوسته: N/A تاریخ تولید: 2013 May
P420m HHHL 3000 MB/s | N/A
معیار ها
Benchmarks
خواندن تصادفی
100%
750000 IOPS
خواندن پیوسته
100%
3000 MB/s
مشخصات
Specification

ذخیره سازی

ظرفیت 700 GB
رابط PCI-Express
Nand Process Size 25 nm

Form Factor

نوع HHHL

عملکرد تولید کننده

خواندن پیوسته 3000 MB/s
خواندن تصادفی 750000 IOPS