محصول
Product
MX500
ظرفیت: 500 GBسرعت خواندن پیوسته: N/Aسرعت نوشتن پیوسته: N/Aتاریخ تولید: 2017 December
MX500N/A | N/A
معیار ها
Benchmarks
خواندن تصادفی 4k
37%
317.44 MB/s
نوشتن تصادفی 4k
32%
105.31 MB/s
میانگین مصرف برق
30%
2.32 Watts
زمان دسترسی خواندن تصادفی 4k
1%
2.37 ms
زمان دسترسی نوشتن تصادفی 4k
4%
0.79 ms
مشخصات
Specification

ذخیره سازی

ظرفیت 500 GB
کش 512 MB
رابط SATA III
سرعت رابط 6 Gbit/s