محصول
Product
XNP280E
ظرفیت: 512 GB سرعت خواندن پیوسته: 1800 MB/s سرعت نوشتن پیوسته: 1800 MB/s تاریخ تولید: 2013 October
XNP280E 1800 MB/s | 1800 MB/s
معیار ها
Benchmarks
خواندن تصادفی
27%
200000 IOPS
خواندن پیوسته
60%
1800 MB/s
نوشتن پیوسته
100%
1800 MB/s
مشخصات
Specification

ذخیره سازی

ظرفیت 512 GB
رابط PCI-Express

Form Factor

نوع M.2

عملکرد تولید کننده

خواندن پیوسته 1800 MB/s
نوشتن پیوسته 1800 MB/s
خواندن تصادفی 200000 IOPS