محصول
Product
Q300 Pro (15nm)
تاریخ تولید 2016 April
Q300 Pro (15nm) N/A | N/A
Q
تاریخ تولید 2013 April
Q N/A | N/A
معیار ها
Benchmarks

خواندن تصادفی 4k
37%
317.85 MB/s Q
%
Q300 Pro (15nm)
نوشتن تصادفی 4k
39%
129.34 MB/s Q
%
Q300 Pro (15nm)
زمان بوت شدن ویندوز 7
33%
7.80 s Q
%
Q300 Pro (15nm)
میانگین مصرف برق
31%
2.46 Watts Q
%
Q300 Pro (15nm)
زمان دسترسی خواندن تصادفی 4k
1%
1.93 ms Q
%
Q300 Pro (15nm)
زمان دسترسی نوشتن تصادفی 4k
4%
0.79 ms Q
%
Q300 Pro (15nm)

مشخصات
Specification
ذخیره سازی Q300 Pro (15nm) Q
ظرفیت 512 GB 512 GB
رابط SATA III SATA III
سرعت رابط 6 Gbit/s 6 Gbit/s
نوع حافظه MLC MLC
Form Factor Q300 Pro (15nm) Q
نوع 2.5" 2.5"
ضخامت 9 mm
وزن 55 g
عملکرد تولید کننده Q300 Pro (15nm) Q
عملکرد Mtbf 1500000 hours