محصول
Product
SSDNow V-Plus 200
تاریخ تولید 2012 January
SSDNow V-Plus 200 N/A | N/A
Q
تاریخ تولید 2013 April
Q N/A | N/A
معیار ها
Benchmarks

خواندن تصادفی 4k
37%
317.85 MB/s Q
12%
98.34 MB/s SSDNow V-Plus 200
نوشتن تصادفی 4k
39%
129.34 MB/s Q
28%
92.81 MB/s SSDNow V-Plus 200
زمان بوت شدن ویندوز 7
33%
7.80 s Q
33%
7.80 s SSDNow V-Plus 200
میانگین مصرف برق
31%
2.46 Watts Q
32%
2.50 Watts SSDNow V-Plus 200
زمان دسترسی خواندن تصادفی 4k
1%
1.93 ms Q
1%
2.69 ms SSDNow V-Plus 200
زمان دسترسی نوشتن تصادفی 4k
4%
0.79 ms Q
12%
2.54 ms SSDNow V-Plus 200

مشخصات
Specification
ذخیره سازی SSDNow V-Plus 200 Q
ظرفیت 512 GB 240 GB
رابط SATA III SATA III
سرعت رابط 6 Gbit/s 6 Gbit/s
کنترلر SandForce 2281
نوع حافظه MLC MLC
Form Factor SSDNow V-Plus 200 Q
نوع 2.5" 2.5"
ضخامت 9 mm 10 mm
وزن 55 g 90 g
عملکرد تولید کننده SSDNow V-Plus 200 Q
عملکرد Mtbf 1500000 hours 1000000 hours