محصول
Product
GeForce GTX 780 Ti
تاریخ تولید 2013 November
GeForce GTX 780 Ti
TITAN X
تاریخ تولید 2016 August
TITAN X
معیار ها
Benchmarks

Bitcoin Mining
%
TITAN X
22%
325.02 mHash/s GeForce GTX 780 Ti
Face Detection
%
TITAN X
24%
75.43 mPixels/s GeForce GTX 780 Ti
T-Rex (GFXBench 3.0 )
3%
1680.23 TITAN X
10%
5412.31 GeForce GTX 780 Ti
Manhattan ( GFXBench 3.0 )
5%
1859.08 TITAN X
18%
6315.96 GeForce GTX 780 Ti
Fire Strike Factor
%
TITAN X
69%
74.60 GeForce GTX 780 Ti
Sky Diver Factor
%
TITAN X
74%
430.39 GeForce GTX 780 Ti
PassMark
100%
13119 TITAN X
%
GeForce GTX 780 Ti
Battlefield 4
100%
198.70 TITAN X
43%
85.40 GeForce GTX 780 Ti
Bioshock Infinite
65%
165.70 TITAN X
%
GeForce GTX 780 Ti
Metro: Last Light
100%
116.90 TITAN X
%
GeForce GTX 780 Ti
PassMark Direct Compute
100%
9672 TITAN X
%
GeForce GTX 780 Ti
Thief
%
TITAN X
61%
76.80 GeForce GTX 780 Ti

مشخصات
Specification
Gpu GeForce GTX 780 Ti TITAN X
اسم GP102 GK110B
سرعت کلاک 1417 MHz 875 MHz
سرعت توربو کلاک 1531 MHz 1020 MHz
Is Dual GPU
کارت مرجع None None
بازار Desktop Desktop
Raw Performance GeForce GTX 780 Ti TITAN X
Shading Units 3584 2880
Texture Mapping Units 224 240
رندر پردازنده خروجی 96 48
نرخ پیکسل 136.00 GPixel/s 52.50 GPixel/s
نرخ تکسچر 210.00 GTexel/s
Floating Point Performance 10157.00 GFLOPS 5040.00 GFLOPS
SMX_units 15
حافظه GeForce GTX 780 Ti TITAN X
سرعت کلاک حافظه 1251 MHz 1752 MHz
سرعت موثر کلاک حافظه 10008 MHz 7000 MHz
باس حافظه 384 bit 384 bit
حافظه 12288 MB 3072 MB
نوع حافظه GDDR5 GDDR5
پهنای باند حافظه 336.00 GB/s
نویز و قدرت GeForce GTX 780 Ti TITAN X
TDP 250 W 250 W
سطح نویز در زمان بیکاری 38.60 dB
سطح نویز در هنگام بار 51.70 dB
مصرف برق در زمان بیکاری 80 W
مصرف برق در هنگام بار 372 W