محصول
Product
Radeon Vega Frontier
تاریخ تولید 2017 June
Radeon Vega Frontier
TITAN X
تاریخ تولید 2016 August
TITAN X
معیار ها
Benchmarks

Bitcoin Mining
%
TITAN X
100%
1477.73 mHash/s Radeon Vega Frontier
Face Detection
%
TITAN X
64%
201.77 mPixels/s Radeon Vega Frontier
Ocean Surface Simulation
%
TITAN X
86%
3467.39 frames/s Radeon Vega Frontier
T-Rex (GFXBench 3.0 )
3%
1680.23 TITAN X
%
Radeon Vega Frontier
Manhattan ( GFXBench 3.0 )
5%
1859.08 TITAN X
%
Radeon Vega Frontier
PassMark
100%
13119 TITAN X
81%
10659 Radeon Vega Frontier
Battlefield 4
100%
198.70 TITAN X
%
Radeon Vega Frontier
Bioshock Infinite
65%
165.70 TITAN X
%
Radeon Vega Frontier
Metro: Last Light
100%
116.90 TITAN X
%
Radeon Vega Frontier
PassMark Direct Compute
100%
9672 TITAN X
76%
7371 Radeon Vega Frontier
Particle Simulation
%
TITAN X
81%
1399.41 mInteraction/s Radeon Vega Frontier
T-Rex ( Compubench 1.5 )
%
TITAN X
100%
17.79 frames/s Radeon Vega Frontier

مشخصات
Specification
Gpu Radeon Vega Frontier TITAN X
اسم GP102 Vega 10
سرعت کلاک 1417 MHz 1382 MHz
سرعت توربو کلاک 1531 MHz 1600 MHz
Is Dual GPU
کارت مرجع None None
بازار Desktop
Raw Performance Radeon Vega Frontier TITAN X
Shading Units 3584 4096
Texture Mapping Units 224 256
رندر پردازنده خروجی 96 64
نرخ پیکسل 136.00 GPixel/s 102.40 GPixel/s
نرخ تکسچر 409.60 GTexel/s
Floating Point Performance 10157.00 GFLOPS 13107.00 GFLOPS
Compute Units 64
حافظه Radeon Vega Frontier TITAN X
سرعت کلاک حافظه 1251 MHz 945 MHz
سرعت موثر کلاک حافظه 10008 MHz 1890 MHz
باس حافظه 384 bit 2048 bit
حافظه 12288 MB 16384 MB
نوع حافظه GDDR5
پهنای باند حافظه 483.80 GB/s
نویز و قدرت Radeon Vega Frontier TITAN X
TDP 250 W 300 W