محصول
Product
Radeon Pro WX 7100
تاریخ تولید 2016 November
Radeon Pro WX 7100
TITAN X
تاریخ تولید 2016 August
TITAN X
معیار ها
Benchmarks

Bitcoin Mining
%
TITAN X
38%
567.28 mHash/s Radeon Pro WX 7100
Face Detection
%
TITAN X
37%
116.53 mPixels/s Radeon Pro WX 7100
Ocean Surface Simulation
%
TITAN X
48%
1927.30 frames/s Radeon Pro WX 7100
T-Rex (GFXBench 3.0 )
3%
1680.23 TITAN X
%
Radeon Pro WX 7100
Manhattan ( GFXBench 3.0 )
5%
1859.08 TITAN X
%
Radeon Pro WX 7100
PassMark
100%
13119 TITAN X
60%
7873 Radeon Pro WX 7100
Battlefield 4
100%
198.70 TITAN X
%
Radeon Pro WX 7100
Bioshock Infinite
65%
165.70 TITAN X
%
Radeon Pro WX 7100
Metro: Last Light
100%
116.90 TITAN X
%
Radeon Pro WX 7100
PassMark Direct Compute
100%
9672 TITAN X
44%
4220 Radeon Pro WX 7100
Particle Simulation
%
TITAN X
46%
805.90 mInteraction/s Radeon Pro WX 7100
T-Rex ( Compubench 1.5 )
%
TITAN X
57%
10.22 frames/s Radeon Pro WX 7100
Video Composition
%
TITAN X
43%
106.02 frames/s Radeon Pro WX 7100

مشخصات
Specification
Gpu Radeon Pro WX 7100 TITAN X
اسم GP102 Ellesmere
سرعت کلاک 1417 MHz 1188 MHz
سرعت توربو کلاک 1531 MHz 1243 MHz
Is Dual GPU
کارت مرجع None None
بازار Desktop
Raw Performance Radeon Pro WX 7100 TITAN X
Shading Units 3584 2304
Texture Mapping Units 224 144
رندر پردازنده خروجی 96 32
نرخ پیکسل 136.00 GPixel/s 39.80 GPixel/s
نرخ تکسچر 179.00 GTexel/s
Floating Point Performance 10157.00 GFLOPS 5728.00 GFLOPS
Compute Units 36
حافظه Radeon Pro WX 7100 TITAN X
سرعت کلاک حافظه 1251 MHz 1750 MHz
سرعت موثر کلاک حافظه 10008 MHz 7000 MHz
باس حافظه 384 bit 256 bit
حافظه 12288 MB 8192 MB
نوع حافظه GDDR5 GDDR5
پهنای باند حافظه 224.00 GB/s
نویز و قدرت Radeon Pro WX 7100 TITAN X
TDP 250 W 130 W