محصول
Product
Radeon HD 5870 Eyefinity 6
تاریخ تولید 2010 March
Radeon HD 5870 Eyefinity 6
Radeon R9 380X
تاریخ تولید 2015 November
Radeon R9 380X
معیار ها
Benchmarks

Bitcoin Mining
32%
478.65 mHash/s Radeon R9 380X
%
Radeon HD 5870 Eyefinity 6
Face Detection
26%
81.44 mPixels/s Radeon R9 380X
%
Radeon HD 5870 Eyefinity 6
Ocean Surface Simulation
37%
1498.03 frames/s Radeon R9 380X
%
Radeon HD 5870 Eyefinity 6
Fire Strike Factor
52%
56.18 Radeon R9 380X
%
Radeon HD 5870 Eyefinity 6
Sky Diver Factor
63%
365.47 Radeon R9 380X
%
Radeon HD 5870 Eyefinity 6
Cloud Gate Factor
72%
19.66 Radeon R9 380X
%
Radeon HD 5870 Eyefinity 6
Metro: Last Light
55%
64.00 Radeon R9 380X
%
Radeon HD 5870 Eyefinity 6
Battlefield 3
81%
59.00 Radeon R9 380X
%
Radeon HD 5870 Eyefinity 6
پهنای باند حافظه
%
Radeon R9 380X
26%
153.60 GB/s Radeon HD 5870 Eyefinity 6
نرخ پیکسل
%
Radeon R9 380X
21%
27.20 GPixel/s Radeon HD 5870 Eyefinity 6
Texture Rate
%
Radeon R9 380X
16%
68.00 GTexel/s Radeon HD 5870 Eyefinity 6
Floating Point Performance
%
Radeon R9 380X
20%
2720.00 GFLOPS Radeon HD 5870 Eyefinity 6
Shading Units
%
Radeon R9 380X
20%
1600 Radeon HD 5870 Eyefinity 6
Texture Mapping Units
%
Radeon R9 380X
16%
80 Radeon HD 5870 Eyefinity 6

مشخصات
Specification
Gpu Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Radeon R9 380X
اسم Antigua Cypress
سرعت کلاک 970 MHz 850 MHz
Is Dual GPU
کارت مرجع None None
بازار Desktop Desktop
Raw Performance Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Radeon R9 380X
Shading Units 2048 1600
Texture Mapping Units 128 80
رندر پردازنده خروجی 32 32
نرخ پیکسل 31.04 GPixel/s 27.20 GPixel/s
نرخ تکسچر 124.20 GTexel/s 68.00 GTexel/s
Floating Point Performance 3973.00 GFLOPS 2720.00 GFLOPS
Compute Units 32 20
حافظه Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Radeon R9 380X
سرعت کلاک حافظه 1425 MHz 1200 MHz
سرعت موثر کلاک حافظه 5700 MHz 4800 MHz
باس حافظه 256 bit 256 bit
حافظه 4096 MB 2048 MB
نوع حافظه GDDR5 GDDR5
پهنای باند حافظه 182.40 GB/s 153.60 GB/s
نویز و قدرت Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Radeon R9 380X
TDP 190 W 228 W