محصول
Product
Pentium 3560Y
تاریخ تولید 2013 July
Intel Pentium 3560Y N/A Ghz | Dual Core
Core i5 4590
تاریخ تولید 2014 May
Intel Core i5 4590 N/A Ghz | Quad Core
معیار ها
Benchmarks

GeekBench 3 ( Multi core )
10%
10601.00 Intel Core i5 4590
2%
2086.00 Intel Pentium 3560Y
GeekBench 3 ( Single core )
57%
3345.00 Intel Core i5 4590
19%
1142.00 Intel Pentium 3560Y
GeekBench 3 AES ( single core )
90%
4650000.00 MB/s Intel Core i5 4590
32%
1620000.00 MB/s Intel Pentium 3560Y
GeekBench ( 32 bit )
%
Intel Core i5 4590
6%
2119 Intel Pentium 3560Y
GeekBench
%
Intel Core i5 4590
6%
2119 Intel Pentium 3560Y
PassMark
%
Intel Core i5 4590
5%
1266 Intel Pentium 3560Y
PassMark ( Single Core )
%
Intel Core i5 4590
27%
664 Intel Pentium 3560Y
Sky Diver
54%
3341 Intel Core i5 4590
%
Intel Pentium 3560Y
Cloud Gate
34%
6618 Intel Core i5 4590
%
Intel Pentium 3560Y
CompuBench 1.5 ( Bitcoin mining )
7%
7.10 mHash/s Intel Core i5 4590
%
Intel Pentium 3560Y
CompuBench 1.5 ( T-Rex )
44%
1.42 fps Intel Core i5 4590
%
Intel Pentium 3560Y
PCMark 8 Home 3.0 Accelerated
84%
2992 Intel Core i5 4590
%
Intel Pentium 3560Y
3D Mark 06 ( CPU )
%
Intel Core i5 4590
0%
5.70 Intel Pentium 3560Y

مشخصات
Specification
خلاصه Intel Pentium 3560Y Intel Core i5 4590
سرعت کلاک 3.30 GHz 1.20 GHz
سرعت توربو کلاک 3.70
تعداد هسته 4 2
نوع سوکت LGA 1150 BGA 1168
ایا قفل شده است؟
امکانات Intel Pentium 3560Y Intel Core i5 4590
آیا NX bit دارد؟
Supports Trusted Computing
آیا از مجازی سازی پشتیبانی می کند؟
Instruction_set_extensions MMX;AES;SSE;SSE2;SSE4.1;SSE3;Supplemental SSE3;SSE4.2;AVX 2.0;AVX;SSE4 SSE;SSE2;SSE3;SSE4;SSE4.1;SSE4.2;Supplemental SSE3
آیا از Dynamic Frequency Scaling پشتیبانی می کند
مصرف برق Intel Pentium 3560Y Intel Core i5 4590
TDp 84.00 W 11.50 W
هزینه سالانه انرژی خانگی 20.24 $/year 2.77 $/year
هزینه سالانه انرژی تجاری 73.58 $/year
عملکرد بر مقیاس وات 10.32 pt/W 52.39 pt/W
مصرف برق معمولی 68.25 W 9.34 W
حافظه Intel Pentium 3560Y Intel Core i5 4590
کنترل کننده حافظه
نوع حافظه DDR3-1600;DDR3L-1600;DDR3-1333 DDR3
کانال ها Dual Channel Dual Channel
پشتیبانی از ECC
حداکثر پهنای باند 25600.00 MB/s 12800.00 MB/s
حداکثر اندازه حافظه 32768.00 MB 16384.00 MB
جزئیات Intel Pentium 3560Y Intel Core i5 4590
معماری x86-64 x86-64
ترد 4 thread(s) 2 thread(s)
کش L2 1.00 MB 0.50 MB
کش L2 بر هسته 0.25 MB/core 0.25 MB/core
کش L3 6.00 MB 2.00 MB
کش L3 بر هسته 1.50 MB/core 1.00 MB/core
فرایند تولید 22 nm 22 nm
حداکثر CPU ها 1 1
Clock_multiplier 33 12
دمای عملیاتی Unknown - 72.72 °C Unknown - 100 °C
اورکلاکینگ Intel Pentium 3560Y Intel Core i5 4590
سرعت اورکلاک شده 1.20 GHz
سرعت اورکلاک شده(آب) 1.20 GHz
سرعت اورکلاک شده(هوا) 1.20 GHz
PassMark(اورکلاک شده) 2861.90
گرافیک یکپارچه Intel Pentium 3560Y Intel Core i5 4590
GPU گرافیک
برچسب Intel® HD Graphics 4600 HD (Haswell)
تعداد نمایشگر های پشتیبانی شده 3 3
سرعت کلاکGPU 350 MHz 200 MHz
سرعت توربو کلاک 1150 MHz 850 MHz
باس Intel Pentium 3560Y Intel Core i5 4590
معماری DMI 2.0 DMI 2.0
تعداد لینک ها 0 1
نرخ انتقال 5000 MT/s 5000 MT/s