محصول
Product
6660U
تاریخ تولید 2016 January
Intel 6660U N/A Ghz |
FX 8310
تاریخ تولید 2014 September
AMD FX 8310 N/A Ghz | Octa Core
معیار ها
Benchmarks

GeekBench 3 ( Multi core )
10%
10625.00 AMD FX 8310
%
Intel 6660U
GeekBench 3 ( Single core )
38%
2240.00 AMD FX 8310
%
Intel 6660U
GeekBench 3 AES ( single core )
46%
2380000.00 MB/s AMD FX 8310
%
Intel 6660U
PassMark
33%
7723 AMD FX 8310
%
Intel 6660U
PassMark ( Single Core )
56%
1400 AMD FX 8310
%
Intel 6660U
CompuBench 1.5 ( Face detection )
%
AMD FX 8310
52%
37.86 mPixels/s Intel 6660U
CompuBench 1.5 ( Ocean surface simulation )
%
AMD FX 8310
84%
371.44 fps Intel 6660U
CompuBench 1.5 ( Bitcoin mining )
%
AMD FX 8310
55%
57.15 mHash/s Intel 6660U
CompuBench 1.5 ( T-Rex )
%
AMD FX 8310
-31%
-1.00 fps Intel 6660U
CompuBench 1.5 ( Video_composition )
%
AMD FX 8310
18%
20.83 fps Intel 6660U

مشخصات
Specification
خلاصه Intel 6660U AMD FX 8310
سرعت کلاک 3.40 GHz
سرعت توربو کلاک 3.70
تعداد هسته 8
ایا قفل شده است؟
امکانات Intel 6660U AMD FX 8310
آیا NX bit دارد؟
آیا از مجازی سازی پشتیبانی می کند؟
Instruction_set_extensions MMX;SSE4.2;AVX 1.1;Supplemental SSE3;FMA4;ABM;AMD-V;SSE4.1;XOP;TBM;AVX;AMD64;SSE;BMI1;F16C;FMA3;AES;SSE4a;SSE3;CVT16;CLMUL;SSE2
آیا از Dynamic Frequency Scaling پشتیبانی می کند
مصرف برق Intel 6660U AMD FX 8310
TDp 95.00 W
هزینه سالانه انرژی خانگی 22.89 $/year
هزینه سالانه انرژی تجاری 83.22 $/year
عملکرد بر مقیاس وات 10.47 pt/W
مصرف برق معمولی 77.19 W
حافظه Intel 6660U AMD FX 8310
کنترل کننده حافظه
نوع حافظه DDR3-1866
کانال ها Dual Channel
پشتیبانی از ECC
حداکثر پهنای باند 29866.66 MB/s
جزئیات Intel 6660U AMD FX 8310
معماری x86-64
کش L2 8.00 MB
کش L2 بر هسته 1.00 MB/core
کش L3 8.00 MB
کش L3 بر هسته 1.00 MB/core
فرایند تولید 32 nm
Clock_multiplier 21
محدوده ولتاژ 0.82 - 1.43 V
تعداد ترانزیستور 1200000000
Die_size 319 mm²
اورکلاکینگ Intel 6660U AMD FX 8310
سرعت اورکلاک شده 4.32 GHz
سرعت اورکلاک شده(آب) 4.82 GHz
سرعت اورکلاک شده(هوا) 4.32 GHz
گرافیک یکپارچه Intel 6660U AMD FX 8310
GPU گرافیک
برچسب None
آخرین DirectX None